fbpx

Ženské konstelační rituály

Unikátní spojení techniky rodinných konstelací a intuitivních šamanských rituálů, které podporují klientku na její cestě k ženství a uzdravení rodové linie. Rituály zde mohou pomoci přivolat sílu, která kdysi v určitě náročné situaci zamrzla a tím znovu-prožít potřebný pohyb k léčení a obnovit tok lásky v celém rodinném systému.

Pracuji především ve skupině žen formou jednodenních nebo víkendových kurzů, neboť skupinová práce je intenzivnější nejen pro ženu, která si zadává své téma, ale pro celou skupinu. Zrcadlí se zde mnoho témat, které máme jako ženy společné a společným nahlédnutím dochází k uvědomění nejen klientky, ale I ostatních. Každé sdílení je obrovskou studnou inspirace I pro všechny ostatní, které v kruhu jsme. Každá možnost, kdy si dovolíme být skutečně vidět i ostatními ženami ve své nedokonalosti uzdravuje nejen celý kruh, ale také linie žen před námi. Sdílení ze srdce je pro ženy jako živá voda.

Ve své individuální práci s klienty využívám konstelační techniky a rituály, které jsou doplněné o jemnou práci s tělem a nervovým systémem. Pracuji jak se ženami, tak muži, případně páry provádím přípravou ke svatbě nebo naopak přípravou k vědomému rozchodu.