fbpx

Rozchodové či rozvodové rituály

Rozchodové rituály považuji za jedny z nejdůležitějších, intimních, bolavých a srdce otevírajících obřadů. Je mi vždy velkou ctí pár provázet ukončením jedné etapy jejich vztahu a s pokorou ji uzavřít. Je vůbec možné rozejít se v míru a lásce? Poděkovat si za všechny ty společné chvíle, měsíce, roky a pustit se? Nebránit se bolavým emocím, zlosti, pocitům zrady, nepochopení, ale zároveň si uvědomovat, že láska přichází a někdy odchází, plyne jako řeka. A že v momentě, kdy si vše výše uvedené dovolíme, přijde kouzlo, že láska zůstává v srdci navždy. 

Nedokončené vztahy nám stále budou připomínat svou nedokončenost v budoucích vztazích nebo v tom, že žádný nový vztah nepřijde. Dokud v hloubce našeho srdce neuctíme to, co jsme mohli prožít se svým bývalým mužem či ženou, jsou nové vztahy velmi komplikované a srdce není volné. Noví partneři budou intuitivně “něco cítit” na energetické úrovni, budou se zcela iracionálně zlobit na vaše bývalé partnery a tím tak odžívat vaší energii, budou žárlit a tím zrcadlit svou nejistotu, nebudou se cítit dostatečně vidění atd. Minulost po nás chce být viděna, uznána a od-puštěna. Existuje krásná věta, kterou často používám při rozchodových rituálech v rámci konstelací, která zní: “zůstaneš v mém srdci”. A tak to je. Obzvláště pokud jsou ve vztahu děti, které jsou nesmrtelným poutem mezi rodiči, nyní ex- partnery. Láska zůstane, nic z toho není potřeba vyrvat a pošlapat. Pouze se přemění z lásky partnerské na lásku obyčejně lidskou. Srdce se tím rozšíří pro případný nový vztah. 

Na rozvodový rituál je potřeba také příprava předem. Nejen důkladný rozhovor s ženou a mužem o situaci jejich rozchodu a následného rozvodu, ale také uvedení praktických informací v případě, že jsou přítomni děti – kdo je bude mít v péči a jak je to rozdělené, v případě finančního vyrovnání – zda jsou s tím oba dva v souladu, v případě společného bytu/domu, co se stane s původním domovem atd. Jsou to velice citlivé otázky, ale ke zdárnému rituálu rozchodu/rozvodu je nutné jimi projít a obřad správně načasovat na moment, kdy jsou oba partneři zralí a připravení.